نظم / حوره سپیڅلې

‎نن شپه درځمه خامخا درځمه درځم له تاسره ‎نن شپه؛ زه تر سهاره پورې ‎په وچو شون‌‌‌‌‌‌‌ډو ‎په زخمي ګوتو مې ‎له درده لرې ‎خو

Read More »

خوږمن احساس /سید عبیدالله نادر

دا ســـــــــــــــست بنیاد ، دلتـــــــــه لــــرزان وینمه دانشــــــــــوران ،اخــــــــــــــته په ځــــــــــان وینمه خوږمن احســـــــاس په ورکیـــــــــــــدو دی، زمونږ خـــــــــاوند د درد ،تل پریشـــــــان وینــــــــــــــــمه هر

Read More »

سپرلې  / ثاقب کامرانزی

سپرليه چرته مسافر يي خير دې راشه کنه له مونږ نه ولې مرور يي خير دې راشه کنه زمونږ ده کلي فضا ټوله په لوګو پټه ده او ته په غرونو باندې سريي خير دې راشه کنه سپرليه سوله هم ده ځان سره ضرور راوله تر څو به داسې درپه در يي خير دې راشه کنه سوله چې لاړه ته هم لاړې مونږه جنګ وخوړو ياره ته څومره زورور يي خير دې راشه کنه ستا په راتلو به په ټول ښار کې رنګينې خورې شي ګوره ته څومره بختور يي خيردې راشه کنه ګلونه وغوړوه مړاوې څانګې تاندې کړه بيا ته مو پټۍ ده هر پرهر يي خير دې راشه کنه خير که ثاقب کلي کې نشته نور خو ډير دي خلک ګله په هر څه به خبر يي خير دې راشه کنه

Read More »

لحد ته/ سیدعبیدالله نادر

لحد ته/ سیدعبیدالله نادر   یا د مزار ډبره ټیټ یی مــــــه بولــــه ، کالـــبد می ای لحده یو جــهان د خــــاطــــــرو ،درته راغــــــلی چی

Read More »

چین ته د حمدالله محب سفر

د اوږد مهاله ثبات د تامین په درشل کې چین ته د حمدالله محب سفر ژباړه: فضل ربي شینواری  اسوشیتید پریس ـ عبدالله جاوېد بجیېنګ

Read More »

ټیټ فشار

د وینې فشار هغه ځواک دی چې د رګونو پر دېوالونو د وینې د جریان په وسیله را منځ ته کېږي او د حیات یوه

Read More »