خبرتیاوې/ خبريانې/ پیغامونه

سپوږمۍ شوه په هاله کې کتاب چاپ شو

Written by admin

د سپوږمۍ  کتاب دوهمه شعری ټولګه سپوږمۍ شوه په هاله کښی په نامه کتاب چاپ شوه منګل کتاب کور لخوا تازه په ښکلی ډیزاین کې چاپ شو ى دى دا د شاعرې دوهمه شعری ټولګه ده خو زیاته شاعری یې خوندره او ډېره ښه شاعری ده چې په بیا بیا لوستلو ارزی دغه کتاب باندی د درنو پښتنو شاعرانو محترم کاروان صیب، محترم نصرت صیب او محترم غر صیب  ښکلې سریزه لیکلې ده

غزل
هریو ګل سره مې کار دی چې مې یار دی
ژوند مې څه ګل اوګلزار دی چې مې یار دی
دقدرت ښــــــــــکلا مې مخې ته ولاړه
چې په خوله مې ایکه زار دی چې مې یار دی
دګل رګ رګ کې سکون د مینې وینم
دګل ژوند دګوتو شمار دی چې مې یار دی
په سفــــــــر یـــــــــــمه راوتې دکاله نه
دا سفر د اوږو بار دی چې مې یار دی
ګل په پاڼو څاڅکی څاڅکی شبنم پروت دی
خال زما په سپین رحسار دی چې مې یار دی
سپوږمۍ مینه بس د زړه د راز قیصه ده
ما خرڅ کړی ژوند په لار دی چې مې یار دی

About the author

admin

Leave a Comment